Bada och träna utan bindningstid

Från och med 1 september 2020 tar vi bort bindningstiden på våra kort. Det innebär större flexibilitet och mer frihet för dig som kund som nu kan välja hur länge du vill träna hos oss.

Från och med 1 september kan du förköpa valfritt antal månader hos oss. Gör du ett förköp av träningskort på 1–11 månader tillkommer en startavgift på 100 kr och kortet är inte frysbart. Om du däremot gör ett förköp på 12 månader eller mer bjuder vi på startavgiften och du kan frysa kortet utan kostnad vid max två tillfällen per år, mellan en och sex månader per tillfälle.

Om du väljer ett löpande abonnemang med betalning via autogiro har du precis som tidigare två månaders uppsägningstid. Nytt för 2020 är att du vid val av autogiro inte har någon bindningstid och dessutom bjuder vi på startavgiften. Du har möjlighet att utan kostnad frysa ditt autogiro-kort vid max två tillfällen per år, mellan en och sex månader per tillfälle.

Förköp av abonnemang

  • 100 kr i startavgift vid köp av 1–11 månader, ingen avgift vid köp av minst 12 månader.
  • Möjlighet att frysa kortet 2 gånger per år vid köp av minst 12 månader, 1–6 månader per tillfälle, utan kostnad.

Löpande abonnemang

  • Ingen startavgift eller bindningstid.
  • 2 månaders uppsägningstid.
  • Betala månadsvis via autogiro.
  • Möjlighet att frysa kortet 2 gånger per år, 1–6 månader per tillfälle, utan kostnad.
Publicerad 2020-08-04 Tillbaka till föregående sida