Vi stänger ångbastun till vidare

pga risk för smittspridning

av coronaviruset. Enligt forskare har det visat sig att vid lägre bastutemperaturer är risken för smittspridning större. I en ångbastu blir temepraturerna inte så höga och därför väljer vi att stänga dem till vidare.

Publicerad 2020-04-23 Tillbaka till föregående sida