children-on-snow-869526.jpg

Pulkabackar och vindskydd

Bränte pulkabacke

Bränte pulkabacke finner du i anslutning till Holmsunds elljusspår. Det finns även en stor parkering i anslutning till backen. Backen har flera varierande nerfarter för att tillgodose alla åldersgrupper. Det finns även möjlighet till grillning vid våra tre vindskydd som finns i backen. Vi tillhandahåller ved i vindskydden. Belysning finns högst upp på pulkabacken. På stolpen tänds en lampa när man kan starta belysningen på stolpen med en tryckknapp.  Då lyser belysningen i 1 ½ timme.Om belysningen slocknar så måste man trycka på knappen igen och då tar det ca 10-15 min innan full belysning erhålls igen.

Vid mycket snötillgång pistar vi backarna.

Fiskestigens pulkabacke

Mellan kvarteren Fiskestigen/Sjöstigen i Holmsund finner du en liten pulkabacke i anslutning till isbanan. Intill pulkabacken finns möjlighet till grillning, ved finns vid grillplatsen. Belysning finns i anslutning till backen, och den kan tändas manuellt på en av stolparna.

Kvarteret Minkens pulkabacke

Vid Minkstigen i Holmsund finns det en pulkabacke som är el-belyst med parkbelysning. Intill pulkabacken finner ni bänkar och grill-ring där ni kan grilla. 

Obbola- Harpsjöns pulkabacke

Harpsjöns pulkabacke finner du intill elljusspåret. Vintertid kan du ta dig till backen på 2 sätt; följ orange snitsling efter Anderssons väg (kraftledningen) samt S. Obbolavägen (mellan BK Kiosken samt där Nils Jansvägen går ner) vägarna kommer att vara skoterpreparerade. Detta för att gående inte ska trampa sönder skidspåren. Pulkabacken går ner mot Harpsjön och har elbelysning, kl 15.00 - 22.00. Uppe på toppen finner du ett vindskydd med möjlighet till grillning. Vi tillhandahåller ved i vindskyddet.

Vindskydd

vindskydd.jpg

  Utöver de vindskydd som nämns ovan kan du även finna vindskydd på fler platser runtom Holmsund och Obbola.

Holmsund:
- Kroktjärn (på Lövöudden). Vandringsleder samt skoterleder går till vindskyddet.
- Hällans vindskydd, intill elljusspåret vid norra delen av Västerlångslädan (Djupsundet).
- Mitt ute på udden på Västerlångslädan finns nu ett nytt vindskydd.
- Runt Ombergsslingan ut mot Österfjädern finns Ombergets vindskydd.
- Vid Kasavikens södra del är Kasavikens vindskydd.
- Lövsundets nya vindskydd

Obbola:
- Gröthällan, i slutet av rinneln.
- i anslutning till brofästet vid Obbolabron.

Information om skötsel och underhåll av våra vindskydd:

Vår målsättning är att det alltid ska finnas tillgång till ved samt att det ska se trevligt ut runt vindskydden. Under helgerna används vindskydden av många brukare och vi uppskattar om ni hör av er till oss vid eventuell påfyllning av ved, förstörelse, förbättringar mm. När ni har använt grillplatserna så uppskattar vi och andra som kommer, att ni tar med er eventuellt skräp hem för allas trevnads skull