skidspår.jpg

Motions- och skidspår

Holmsund och Obbola har ett brett utbud av motions- och skidspår, det finns något för alla!

Bränte friluftsområde

Nära Storsjöhallen finner du Bränte friluftsområde, ett område som innefattar ett belyst motionsspår, naturstig och pulkabacke.

Vid motionsspårets start finns en anslagstavla med information om slingornas längd och färgmarkeringar samt karta över vandringsstigar. Víd starten av motionsslingan finns en stor pulkabacke med flera nedfarter. Pulkabacken är belyst och det finns 3 st vindskydd belägna i backen för grillning.

Elljusspåret 3,3 km är vintertid preparerat för skating respektive klassisk skidåkning. Nere på Västerlångslädan (nedanför elljusspåret) dras det upp ett skatingspår på 3,3 km, enbart för dagsåkning. Ett längre spår på 8 km dras upp vid Holmsunds golfbana. 

Elbelysning (15.00-22.00)
Tillåtet att köra med hundar i spåret!

NY SPÅRDRAGNING PÅ GOLFBANAN

Nu är det draget nytt skate- och klassiskt spår runt golfbanan i Holmsund. Vill man åka på dagspåret så kör man till golfbanan och parkerar på första parkeringen. Följ backen ned till de tre bodarna på höger sida och på vänster sida ligger dagspåret.

Spåren möts på två ställen så ni som kör med hundar får vara aktsamma vid spårkorsningarna!

Det är en ny sträckning på dagspåret på golfbanan pga arbete som pågår där och på detta vis så slipper det bli massa omdragningar och grus i spåret.

När spåren är ny preparerade så hittar ni det under spårinfo: BR150

Spåret från elljusspåret till golfbanans dagspår är ännu ej draget pga för lite snötillgång i skogarna.

Harpsjöns friluftsområde

Harpsjöns friluftsområde ligger i Obbola och har en belyst motionsslinga som är 3,2 km lång. Vintertid finns även ett dagspår på 8 km. Vid Harpsjön finns det ett vindskydd med möjligheter till grillning. Vid vindskyddet finns även en pulkabacke samt en cykelbana med hopp.

Utöver 3,2 slingan, som vintertid är öppen för klassisk åkning, kan du även ta en kortare sträcka på 1,5 km.
Elbelysning (15.00-22.00)

 

Länk till Umeå kommuns spårinformation