fotboll.jpg

Fotbollsplaner

I Holmsund och Obbola finns en mängd fotbollsplaner som kan nyttjas för såväl bokade matcher som spontanidrott.

Storsjö konstgräsplan

Storsjö nya konstgräsplan ligger i anslutning till Storsjöhallen. Planen har måtten 65 x 105m. Till planen finns två 11-manna mål och fyra 7-manna mål. På ena långsidan vid mitten finns en sekretariatvagn som innehåller ljudanläggning, kylskåp,värmeplatta och match-ur med resultat-tavla.

Intill fotbollsplanen finns en kritbod som innehåller krita, kritvagn och hörnstolpar med flaggor. Intill planen finns Storsjöhallen som har 2 omklädningsrum med dusch att använda. Planen har el-belysning.

Bränte grusplan

Bränte grusplan har måtten 59.5x104m. Till planen finns två 11-mannamål och fyra 7-mannamål. Intill planen finns en cafébod med el. Bredvid caféboden finns en kritbod som innehåller krita, kritvagn och hörnstolpar med flaggor. Planen har el-belysning.

Sandvikskolans grusplan

Sandvik fotbollsplan ligger bredvid Sandvikskolan. Grusplan har måtten 27x 57m. Det finns två 7-mannamål och ett avbytarbås. Planen har el-belysning.

Fiskestigens grusplan

På Fiskestigens grusplan är det en liten plan med 2 st 5-mannamål.

Obbolas grusplan

Obbolaskolans grusplan ligger bredvid Obbola skola. Planen har måtten 29,5 x 60m. Till planen finns två 7-mannamål samt el-belysning