Uppsökande verksamhet

För oss innebär uppsökande verksamhet att möta ungdomar i offentliga i miljöer, ute vid grillstugor, i kvarterslokaler, på stan, eller i bostadsområden.

Den heltidspersonal som jobbar under fredags- och lördagskvällarna på Ropstugan och på Alcatraz är ute på samhället och möter ungdomar i olika miljöer.
Tanken är att vi ska finnas till hands för alla, även de som inte vistas just på ungdomsgården.

Vi finns också som stöd om du som kompis eller vuxen känner oro kring en eller flera ungdomar.

Samarbetet i den uppsökande verksamheten sker med skolan, socialtjänsten (Fältarna) och polisen.

Om du vill få tag i oss på helgen så ringer du 090-16 35 47 till Ropstugan fram till kl 23.00 på fredag och lördag kväll. Då blir du hänvisad till dem som jobbar just den kvällen.

Uppsökande verksamhet utförs även vid riskhelger/kvällar såsom valborg, skolavslutning, o.v.s
Senare på natten hänvisar vi till polisen 114 14 eller vid akuta fall 112.