Detta händer på Ropstugan

Här kommer vi att lägga ut information och arrangemang 

som händer under hösten-18