Gemensamma regler

- Rökning & snusning är strängt förbjudet, även på kommunens mark utanför ungdomsgårdarna på kommunens mark
- Vi har nolltolerans mot alkohol & droger. Vid eventuellt misstanke kontaktas omedelbart föräldrar
- Vid filmvisning gäller 11-års åldersgräns eftersom många av våra besökare är under 15 år.
Ibland visas filmer från 11 resp 15 år med då skall ungdomarna ha ett godkännande från vårdnadshavare att de får se filmerna

- På ungdomsgårdarna behandlar vi varandra med respekt och vi använder ett trevligt språk
- På ungdomsgårdarna ska alla besökare känna sig välkomna. Alla har lika stor rätt att använda spel, datorer osv
- Lånar man ungdomsgårdens saker ska dessa lämnas tillbaka i samma skick, annars kan man bli ersättningsskyldig
- På ungdomsgårdarna är det de vuxna som bestämmer och ungdomarna ska lyssna på och respektera ledarna

Den som inte klarar av att hålla sig till våra regler riskerar att bli avstängd från ungdomsgårdarnas verksamhet för en kortare eller längre tid. Eventuell avstängning sker alltid i samrådan med vårdnadshavare.